PHP 5.6.0 released

xslt_set_sax_handler

(PHP 4 >= 4.0.3)

xslt_set_sax_handlerBir XSLT işlemci için SAX eylemcileri tanımlar

Açıklama

void xslt_set_sax_handler ( resource $işlemci , array $eylemciler )

Belirtilen işlemci üzerinde çalıştırılacak SAX eylemcilerini tanımlar.

Değiştirgeler

işlemci

xslt_create() tarafından oluşturulmuş bir XSLT işlemci özkaynağı.

eylemciler

SAX eylemcileri aşağıdaki gibi iki boyutlu bir dizi olmalıdır (üst seviye elemanların hepsi isteğe bağlıdır):

array(
[document] =>
    array(
        belge eylemcisi başı,
        belge eylemcisi sonu
    ),
[element] =>
    array(
        Eleman eylemcisi başı,
        Eleman eylemcisi sonu
    ),
[namespace] =>
    array(
        İsim alanı eylemcisi başı,
        İsim alanı eylemcisi sonu
    ),
[comment] => Açıklama eylemcisi,
[pi] => İşlem komutu eylemcisi,
[character] => karakter verisi eylemcisi
)

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

To Top