PHP 5.5.16 is released

xslt_setopt

(PHP 4 >= 4.3.0)

xslt_setoptBelirtilen XSL işlemci için bazı seçenekler tanımlar

Açıklama

mixed xslt_setopt ( resource $işlemci , int $maske )

Belirtilen işlemci için maske ile belirtilen seçenekeri tanımlar.

Değiştirgeler

işlemci

xslt_create() tarafından oluşturulmuş bir XSLT işlemci özkaynağı.

maske

Aşağıdaki sabitlerin birleşiminden oluşan bir bit maskesidir:

  • XSLT_SABOPT_PARSE_PUBLIC_ENTITIES - İşlemciye genel girdileri çözümlemesini söyler. Öntanımlı olarak bu özellik kapalıdır.

  • XSLT_SABOPT_DISABLE_ADDING_META - HTML çıktı için "Content-Type" başlığını eklemez. Öntanımlı olarak işlemcinin derlenmesi sırasında atanır.

  • XSLT_SABOPT_DISABLE_STRIPPING - Boşluk karakterlerinin ayıklamamasını sağlar (sadece veri dosyalarında).

  • XSLT_SABOPT_IGNORE_DOC_NOT_FOUND - Çözümlenmemiş belgelerin (document() işlevi) ölümcül olmadıkları varsayılır.

Dönen Değerler

Varsa önceki maske, hata oluşmuşsa FALSE aksi takdirde TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - xslt_setopt() örneği

<?php

$xh 
xslt_create();

// Sablotron'a genel öğeleri işlemesini söyleyelim
xslt_setopt($xhXSLT_SABOPT_PARSE_PUBLIC_ENTITIES);

// Boşluk karakterlerini ayıklamamasını da isteyelim
xslt_setopt($xhxslt_getopt($xh) | XSLT_SABOPT_DISABLE_STRIPPING);

?>

Ayrıca Bakınız

  • xslt_getopt() - Belirtilen XSLT işlemci ile ilgili seçenekleri döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top