PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

mysqli::send_query

mysqli_send_query

(PHP 5, PHP 7)

mysqli::send_query -- mysqli_send_querySend the query and return

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

bool mysqli::send_query ( string $query )

Yordamsal kullanım

bool mysqli_send_query ( mysqli $link , string $query )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Uyarı

Bu işlevin kullanımı artık ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 5.3.0'da tamamen KALDIRILACAKTIR.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top