PHP 7.1.20 Released

Özkaynak Türleri

SQLite Arayüzünün kullandığı iki özkaynak türü vardır: Veritabanı bağlantısı ve sonuç kümesi.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top