Longhorn PHP 2019 Schedule

SWFBitmap::getHeight

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFBitmap::getHeightReturns the bitmap's height

Açıklama

SWFBitmap::getHeight ( void ) : float
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Returns the bitmap's height.

Dönen Değerler

Returns the bitmap height in pixels.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top