PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

SWFBitmap::getWidth

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFBitmap::getWidthReturns the bitmap's width

Açıklama

float SWFBitmap::getWidth ( void )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Returns the bitmap's width.

Dönen Değerler

Returns the bitmap width in pixels.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top