Longhorn PHP 2019 Schedule

SWFButton::addAction

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFButton::addActionAdds an action

Açıklama

SWFButton::addAction ( SWFAction $action , int $flags ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Adds the given action to the button for the given conditions.

Değiştirgeler

action

An SWFAction, returned by SWFAction::__construct().

flags

The following flags are valid: SWFBUTTON_MOUSEOVER, SWFBUTTON_MOUSEOUT, SWFBUTTON_MOUSEUP, SWFBUTTON_MOUSEUPOUTSIDE, SWFBUTTON_MOUSEDOWN, SWFBUTTON_DRAGOUT and SWFBUTTON_DRAGOVER.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
T_wigg
15 years ago
I had a hard time finding a way to stop a sprite, so I figured I would post it.

     $button = new SWFButton();
     $button->addShape($box, SWFBUTTON_UP | SWFBUTTON_HIT | SWFBUTTON_OVER | SWFBUTTON_DOWN);
     $button->addAction(new SWFAction("
          setTarget('box');
          stop();
      "), SWFBUTTON_MOUSEUP);
    
     $item = $movie->add($button);

This works the same way with play();
To Top