PHP 5.6.0 released

SWFButton::setOver

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFButton::setOverAlias for addShape(shape, SWFBUTTON_OVER)

Açıklama

void SWFButton::setOver ( SWFShape $shape )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfbutton::setover() alias for addShape(shape, SWFBUTTON_OVER).

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top