Longhorn PHP 2019 Schedule

SWFDisplayItem::rotate

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFDisplayItem::rotateRotates in relative coordinates

Açıklama

SWFDisplayItem::rotate ( float $angle ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfdisplayitem::rotate() rotates the current object by angle degrees from its current rotation.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
alan_k at hklc dot com
17 years ago
if you are looking to place 'rotated text' (not animated)
create the text without a location
then add it to the movie
$di = $movie->add($my_text_object);
then move and rotate the result.
$di->moveto($x,$y);
$di->rotate(90);
To Top