PHP 5.6.0 released

SWFDisplayItem::skewX

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFDisplayItem::skewXSets the X-skew

Açıklama

void SWFDisplayItem::skewX ( float $ddegrees )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfdisplayitem::skewx() adds ddegrees to current x-skew.

The object may be a swfshape(), a swfbutton(), a swftext() or a swfsprite() object. It must have been added using the swfmovie::add().

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top