SunshinePHP 2019

SWFFill::skewXTo

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFFill::skewXToSets fill x-skew

Açıklama

void SWFFill::skewXTo ( float $x )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Sets the fill x-skew to x.

Değiştirgeler

x

When x is 1.0, it is a 45-degree forward slant. More is more forward, less is more backward.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top