ScotlandPHP 2019

SWFMorph::getShape1

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFMorph::getShape1Gets a handle to the starting shape

Açıklama

SWFMorph::getShape1 ( void ) : SWFShape
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Gets the morph's starting shape.

Dönen Değerler

Returns a SWFShape object.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top