SunshinePHP 2019

SWFMorph::getShape2

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFMorph::getShape2Gets a handle to the ending shape

Açıklama

SWFShape SWFMorph::getShape2 ( void )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Gets the morph's ending shape.

Dönen Değerler

Returns a SWFShape object.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top