PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

SWFMovie::labelFrame

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFMovie::labelFrameLabels a frame

Açıklama

void SWFMovie::labelFrame ( string $label )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top