PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

SWFShape::movePenTo

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFShape::movePenToMoves the shape's pen

Açıklama

void SWFShape::movePenTo ( float $x , float $y )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfshape::setrightfill() move the shape's pen to (x,y) in the shape's coordinate space.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top