PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

SWFSprite::nextFrame

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSprite::nextFrameMoves to the next frame of the animation

Açıklama

void SWFSprite::nextFrame ( void )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfsprite::setframes() moves to the next frame of the animation.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top