PHP 5.6.0 released

SWFSprite::setFrames

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFSprite::setFramesSets the total number of frames in the animation

Açıklama

void SWFSprite::setFrames ( int $number )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swfsprite::setframes() sets the total number of frames in the animation to numberofframes.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top