SWFText::setFont

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFText::setFontSets the current font

Açıklama

SWFText::setFont ( SWFFont $font ) : void
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftext::setfont() sets the current font to font.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top