PHP 5.5.16 is released

SWFTextField::align

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::alignSets the text field alignment

Açıklama

void SWFTextField::align ( int $alignement )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::align() sets the text field alignment to alignement. Valid values for alignement are : SWFTEXTFIELD_ALIGN_LEFT, SWFTEXTFIELD_ALIGN_RIGHT, SWFTEXTFIELD_ALIGN_CENTER and SWFTEXTFIELD_ALIGN_JUSTIFY.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top