PHP 5.5.16 is released

SWFTextField::setBounds

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::setBoundsSets the text field width and height

Açıklama

void SWFTextField::setBounds ( float $width , float $height )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setbounds() sets the text field width to width and height to height. If you don't set the bounds yourself, Ming makes a poor guess at what the bounds are.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top