PHP 5.6.0 released

SWFTextField::setIndentation

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::setIndentationSets the indentation of the first line

Açıklama

void SWFTextField::setIndentation ( float $width )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setindentation() sets the indentation of the first line in the text field, to width.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top