PHP 5.5.16 is released

SWFTextField::setLeftMargin

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFTextField::setLeftMarginSets the left margin width of the text field

Açıklama

void SWFTextField::setLeftMargin ( float $width )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setleftmargin() sets the left margin width of the text field to width. Default is 0.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top