SunshinePHP 2019

SWFTextField::setMargins

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setMarginsSets the margins width of the text field

Açıklama

void SWFTextField::setMargins ( float $left , float $right )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

swftextfield::setmargins() set both margins at once, for the man on the go.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top