ImagickDraw::popDefs

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::popDefsBir tanım listesini sonlandırır

Açıklama

ImagickDraw::popDefs ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir tanım listesini sonlandırır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top