PHP 7.1.24 Released

Reflector Arayüzü

(PHP 5, PHP 7)

Giriş

Reflector arayüzü, tüm ihraç edilebilir yansıtma sınıflarınca gerçeklenmiş bir arayüzdür.

Sınıf Sözdizimi

Reflector {
/* Yöntemler */
abstract public static string export ( void )
abstract public string __toString ( void )
}

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top