The SolrMissingMandatoryParameterException class

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Giriş

Sınıf Sözdizimi

SolrMissingMandatoryParameterException extends SolrException {
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
protected integer $sourceline ;
protected string $sourcefile ;
protected string $zif_name ;
/* Miras alınan yöntemler */
final public string Exception::getMessage ( void )
final public Throwable Exception::getPrevious ( void )
final public mixed Exception::getCode ( void )
final public string Exception::getFile ( void )
final public int Exception::getLine ( void )
final public array Exception::getTrace ( void )
final public string Exception::getTraceAsString ( void )
public string Exception::__toString ( void )
final private void Exception::__clone ( void )
public array SolrException::getInternalInfo ( void )
}
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top