PHPKonf: Istanbul PHP Conference 2017

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Dosya sistemi ve akımlar ile ilgili yapılandırma seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişiklik Yeri Sürüm Bilgisi
allow_url_fopen "1" PHP_INI_ALL PHP <= 4.3.4'te PHP_INI_ALL. PHP < 6'da PHP_INI_SYSTEM. PHP 4.0.4'ten beri kullanılabilmektedir.
allow_url_include "0" PHP_INI_ALL PHP 5'te PHP_INI_SYSTEM. PHP 5.2.0'dan beri kullanılabilmektedir.
user_agent NULL PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
default_socket_timeout "60" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
from "" PHP_INI_ALL  
auto_detect_line_endings "0" PHP_INI_ALL PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

allow_url_fopen boolean

Bu seçenek, dosyalar gibi URL nesnelerine erişimi mümkün kılan fopen URL sarmalayıcılarını etkinleştirir. HTTP ve FTP protokollerini kullanarak uzak dosyalara erişmek için öntanımlı sarmalayıcılar mevcuttur. zlib gibi bazı eklentilerle ek sarmalayıcılar devreye sokulabilir.

Bilginize:

Bu yönergeye güvenlik sebebiyle sadece php.ini içinde atama yapılabilmektedir.

Bilginize:

Bu yönerge PHP 4.0.3 sürümünün hemen ardından devreye girmiştir. PHP 4.0.3 ve önceki sürümlerde bu özellik sadece derleme sırasında --disable-url-fopen-wrapper yapılandırma seçeneği ile iptal edilebilmekteydi.

Uyarı

PHP 4.3.0 ve öncesi Windows sürümlerinde, uzak dosyalara erişimi desteklemeyen işlevler: include, include_once, require, require_once ve GD ve Resim İşlevleri eklentisinin imagecreatefromXXX işlevleri.

allow_url_include boolean

Bu yönerge, fopen URL sarmalayıcılarını şu işlevlerde kullanabilmeyi mümkün kılar: include, include_once, require ve require_once.

Bilginize:

Bu yönerge allow_url_fopen yönergesinin 'On' olmasını gerektirir.

user_agent string

PHP için gönderilecek kullanıcı aracısını tanımlar.

default_socket_timeout integer

Soketlere dayalı akımlar için öntanımlı zaman aşımı (saniye cinsinden).

Bilginize: Bu yönerge PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.

from string

Anonim FTP parolasını (eposta adresi) tanımlamak için kullanılır.

auto_detect_line_endings boolean

'On' atandığı takdirde, PHP hangi tür satırsonu karakteri (Unix, MS-DOS veya Macintosh) kullanıldığını saptamak için fgets() ve file() işlevlerinde veriyi inceler.

PHP'nin Mac sistemleriyle birlikte çalışabilirliğini sağlar ama öntanımlı değeri Off'tur, çünkü ilk satıra bakarak satırsonu kuralını belirlemeye çalışmak çok az da olsa başarımı düşürücü etki yapar ve ayrıca Unix sistemlerinde öğe ayracı olarak satırbaşı karakteri kullananlar açısından geriye doğru uyumluluğu ortadan kaldırır.

Bilginize: Bu yönerge PHP 4.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
78
Pistachio
4 years ago
I'm surprised this isn't mentioned in docs here, but to set these values at runtime use "ini_set()". For example:

<?php
ini_set
("auto_detect_line_endings", true);

// Now I can invoke fgets() on files that contain silly \r line endings.
?>
up
1
bimal at sanjaal dot com
9 months ago
Using CURL may be useful if file_get_contents to URLs is not working.
up
-5
Steve
9 months ago
NOTE that setting 'auto_detect_line_endings' to true also affects exec() on Windows: the array &$output will technically still be filled with every line of output from the command, but instead contain all output as a single line in $output[0]!
up
-60
Snow IT
5 years ago
Just a quick note: setting default_socket_timeout to zero causes file_get_contents(<url>) to immediately fail.

We were under the (false) impression that zero meant never time out.
To Top