PHP 7.1.20 Released

Özkaynak Türleri

Bu eklenti, ftp_connect() veya ftp_ssl_connect() işlevi tarafından döndürülen ve ftp bağlantısı için bağlantı tanıtıcısı olarak kullanılan bir özkaynağa sahiptir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top