SunshinePHP 2019

apache_child_terminate

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

apache_child_terminateBu istekten sonra Apache sürecini sonlandırır

Açıklama

bool apache_child_terminate ( void )

apache_child_terminate() işlevi PHP kodunun çalışması bittikten sonra geçerli PHP isteğini çalıştıran Apache sürecini sonlandırmak için kullanılır. Daha ziyade çok bellek tüketen ancak işlem bittikten sonra tükettiği belleği işletim sistemine geri veremeyen işlemleri yoketmek için kullanılabilir.

Dönen Değerler

PHP bir Apache 1 modülü olarak çalışıyorsa, Apache sürümü çok evreli değilse ve child_terminate PHP yönergesi etkinse (öntanımlı olarak etkin değildir) ise TRUE döndürür. Eğer bu koşullar sağlanmıyorsa E_WARNING seviyesinde bir hata ile birlikte FALSE döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.4.0 Bu işlev FastCGI altında kullanılabilir hale geldi. Evvelce, sadece PHP bir Apache modülü olarak kurulduğu takdirde destekleniyordu.

Notlar

Bilginize: Bu işlev Windows sistemlerinde çalışmaz.

Ayrıca Bakınız

  • exit() - Bir ileti çıktılayıp çalışmakta olan betiği sonlandırır

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
2
Stephan Ferraro
8 years ago
I found out a solution for Apache 2. However this works only without threads and only on POSIX compatible OS systems (e.g. Linux, OpenSolaris...).

<?php

// Terminate Apache 2 child process after request has been
// done by sending a SIGWINCH POSIX signal (28).
function kill_on_exit() {
posix_kill( getmypid(), 28 );
}

register_shutdown_function( 'kill_on_exit' );

?>
up
0
admin at hostultra dot com
11 years ago
this code will add apache_child_terminate() function if it is not already present.

if (!function_exists("apache_child_terminate")){
function apache_child_terminate(){
register_shutdown_function("killonexit");
}

function killonexit(){
@exec("kill ".getmypid());
}
}
up
-1
louis at ewens dot com
10 years ago
Apache child processes are greedy. If they get bloated by a PHP application that requires a lot of memory, they stay that way. The memory is never given back to the OS until that child dies.

You could use MaxRequestsPerChild in Apache to kill all child processes automatically after a certain number of connections. Or you can use apache_child_terminate to kill the child after your memory intensive functions.

Note: apache_child_terminate is not available in Apache 2.0 handler.
up
-2
daniele_dll at yahoo dot it
10 years ago
In response to sam at liddicott dot com:

it isin't so simple! You should never kill an apache process because it is automatically freed when apache need!

And, if you use apache worker or thread based mpm you risk to kill the entire process!

result: DO NOT USE THIS FUNCTION!
To Top