ScotlandPHP 2019

dcngettext

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

dcngettextdcgettext işlevinin çoğul biçemli sürümü

Açıklama

dcngettext ( string $uygulama_adı , string $msgid1 , string $msgid2 , int $n , int $yerel ) : string

dcngettext() işlevi, belirtilen çoğul iletilerin belli bir uygulama_adı altında aranabilmesini sağlar.

Değiştirgeler

uygulama_adı

Gettext iletileri için uygulama veya paket adı.

msgid1

msgid2

n

yerel

Dönen Değerler

Başarılı olursa bir dizge ile döner.

Ayrıca Bakınız

  • ngettext() - gettext işlevinin çoğul biçemli sürümü

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top