ScotlandPHP 2019

ImagickPixel::__construct

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::__constructImagickPixel nesnesini oluşturur

Açıklama

ImagickPixel::__construct ([ string $renk ] ) : ImagickPixel
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

ImagickPixel nesnesini oluşturur. Bir renk belirtilmişse nesne bu renk kullanılarak ilklendirilir.

Değiştirgeler

renk

Bu nesnenin ilklendirilmesinde kullanılmak üzere belirtilmesi isteğe bağlı renk dizgesi.

Dönen Değerler

Oluşturma veya ilklendirme başarılı olursa bir ImagickPixel nesnesi döner, aksi halde bir ImagickPixelException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top