SunshinePHP 2019

ImagickPixel::isSimilar

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::isSimilarİki renk arasındaki benzerliği hesaplar

Açıklama

bool ImagickPixel::isSimilar ( ImagickPixel $renk , float $benzerlik )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

renk değiştirgesi ile belirtilen ImagickPixel nesnesinin rengi ile bu nesnenin rengi arasındaki benzerliği hesaplar. Eğer iki nesne arasındaki benzerlik benzerlik ile belirtilen değerden küçükse iki renk benzerdir. Bu işlev eskidir. Yerine ImagickPixel::isPixelSimilar() kullanılnalıdır.

Değiştirgeler

renk

Bu nesne ile karşılaştırılacak ImagickPixel nesnesi.

benzerlik

Renkler arasındaki azami benzerlik. Örneğin bu değere 10 atarsanız, renk kırmızı ise ve kırmızının koyulukları 100 ve 102 ise bu iki renk aynı kabul edilir. Bu değerin kuramsal azamisi üçün kareköküne eşit bir değerdir (1.732).

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top