PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickPixel::getHSL

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixel::getHSLImagickPixel nesnesinin normalleştirilmiş HSL rengini döndürür

Açıklama

array ImagickPixel::getHSL ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir ImagickPixel nesnesi olarak tanımlı normalleştirilmiş HSL rengini her elemanında 0.0 ile 1.0 arasında bir değer içeren üç elemanlı bir dizi olarak döndürür.

Dönen Değerler

Rengin sıcaklık, doygunluk ve parlaklık değerleri sırayla "hue", "saturation" ve "luminosity" anahtarlarıyla bir ilişkisel dizi olarak döner. Başarısızlık durumunda bir ImagickPixelException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top