ImagickPixelIterator::clear

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::clearPiksel yineleyici ile ilişkili özkaynakları temizler

Açıklama

bool ImagickPixelIterator::clear ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Piksel yineleyiciyi ilk oluşturulduğu duruma getirir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top