Yerleşik Sabitler

Çekirdekte Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler PHP çekirdeğinde tanımlanmıştır. PHP çekirdeği, PHP'nin kendisi, Zend motoru ve SAPI modüllerinden oluşur.

PHP_VERSION (string)
Şu anki PHP sürüm numarası "ana.alt.dağıtım[ek]" gösterimie sahiptir.
PHP_MAJOR_VERSION (integer)
Şu anki ana sürüm bir numara ile gösterilmektedir (örneğin, "5.2.7-extra" için ana sürüm int(5)'tir). PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_MINOR_VERSION (integer)
Şu anki alt sürüm bir numara ile gösterilmektedir (örneğin, "5.2.7-extra" için alt sürüm int(2)'dir). PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_RELEASE_VERSION (integer)
Şu anki dağıtım sürümü bir numara ile gösterilmektedir (örneğin, "5.2.7-extra" için dağıtım sürüm int(7)'dir). PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_VERSION_ID (integer)
Bir tamsayı olarak geçerli PHP sürümü ( örneğin, "5.2.7-extra" için int(50207)'dir. ). Sürüm karşılaştırması için faydalıdır. PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_EXTRA_VERSION (string)
Bir dizge olarak geçerli PHP ek sürümü ( örneğin, "5.2.7-extra" için '-extra'dır. ). Çoğunlukla paket dağıtımlarında paket sürümünü belirtmek için kullanılır. PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_ZTS (integer)
PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_DEBUG (integer)
PHP 5.2.7 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_MAXPATHLEN (integer)
PHP derlenirken desteklenen en uzun dosya isminin (dosya yolu dahil) boyu. PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_OS (string)
PHP_SAPI (string)
PHP derlenirken kullanılan sunucu API'si. Ayrıca bakınız: php_sapi_name().
PHP_EOL (string)
Satır sonu ('End Of Line') sembolü. PHP 5.0.2'den beri mevcuttur.
PHP_INT_MAX (integer)
PHP derlenirken desteklenen en büyük tamsayı. Normalde int(2147483647). PHP 5.0.5'ten beri mevcuttur.
PHP_INT_MIN (integer)
PHP derlenirken desteklenen en küçük tamsayı. Normalde 32 bitlik sistemlerde int(-2147483647), 64 bitlik sistemlerde int(-9223372036854775808)'dir (PHP_INT_MIN === ~PHP_INT_MAX). PHP 7.0.0'dan beri mevcuttur.
PHP_INT_SIZE (integer)
PHP derlenirken bir tamsayının bayt cinsinden uzunluğu. PHP 5.0.5'ten beri mevcuttur.
DEFAULT_INCLUDE_PATH (string)
PEAR_INSTALL_DIR (string)
PEAR_EXTENSION_DIR (string)
PHP_EXTENSION_DIR (string)
PHP_PREFIX (string)
Yapılandırma sırasında atanan "--prefix" değeri.
PHP_BINDIR (string)
Çalıştılabilirlerin bulunduğu yer.
PHP_BINARY (string)
Betiklerin icrası için kullanılan çalıştılabilirin bulunduğu yer. PHP 5.4'ten beri mevcuttur.
PHP_MANDIR (string)
Man sayfalarının nerede kurulu olduğu belirtilir. PHP 5.3.7'den beri kullanılabilmektedir.
PHP_LIBDIR (string)
PHP_DATADIR (string)
PHP_SYSCONFDIR (string)
PHP_LOCALSTATEDIR (string)
PHP_CONFIG_FILE_PATH (string)
PHP_CONFIG_FILE_SCAN_DIR (string)
PHP_SHLIB_SUFFIX (string)
Derleme platformunun paylaşımlı kütüphane soneki. Normalde Unix'ler için "so", Windows için "dll"dir.
E_ERROR (integer)
Hata raporlama sabiti
E_WARNING (integer)
E_PARSE (integer)
E_NOTICE (integer)
E_CORE_ERROR (integer)
E_CORE_WARNING (integer)
E_COMPILE_ERROR (integer)
E_COMPILE_WARNING (integer)
E_USER_ERROR (integer)
E_USER_WARNING (integer)
E_USER_NOTICE (integer)
E_DEPRECATED (integer)
PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
E_USER_DEPRECATED (integer)
PHP 5.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
E_ALL (integer)
E_STRICT (integer)
__COMPILER_HALT_OFFSET__ (integer)
PHP 5.1.0 ve sonrasında mevcuttur.
TRUE (boolean)
Ayrıca bakınız: Mantıksal veri türü.
FALSE (boolean)
Ayrıca bakınız: Mantıksal veri türü.
NULL (null)
Ayrıca bakınız: NULL veri türü.

Ayrıca bakınız: Sihirli Sabitler.

Standart Öntanımlı Sabitler

Temel eklentilerdeki tüm sabitler PHP'de öntanımlı olarak tanımlıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
13
rdcapasso
3 years ago
Volker's getOS() function needs to have the order of cases changed in the switch statement since "darwin" contains "win", which means that both "windows" and "darwin" will return self::OS_WIN. I've moved the 'dar' case above the 'win' case:

<?php
class System {

    const
OS_UNKNOWN = 1;
    const
OS_WIN = 2;
    const
OS_LINUX = 3;
    const
OS_OSX = 4;

   
/**
     * @return int
     */
   
static public function getOS() {
        switch (
true) {
            case
stristr(PHP_OS, 'DAR'): return self::OS_OSX;
            case
stristr(PHP_OS, 'WIN'): return self::OS_WIN;
            case
stristr(PHP_OS, 'LINUX'): return self::OS_LINUX;
            default : return
self::OS_UNKNOWN;
        }
    }

}
?>
up
9
Anonymous
2 years ago
PHP_EOL can be used like that:

<?php

$data
= 'some data'.PHP_EOL;
$fp = fopen('somefile', 'a');
fwrite($fp, $data);

?>

Which is the same of \r\n or \n depending on the OS.
You can put those lines in a while for example, and create a log file.
up
0
nabikaz at gmail dot com
5 months ago
Don't use `PHP_EOL` for textarea of form to array, use it:

array_values(array_filter(explode("\n", str_replace("\r", '', $_POST['data']))))
To Top