PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickPixelIterator::syncIterator

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::syncIteratorPiksel yineleyiciyi eşzamanlar

Açıklama

bool ImagickPixelIterator::syncIterator ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Piksel yineleyiciyi eşzamanlar.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top