PHP 7.1.20 Released

pcntl_strerror

(PHP 5 >= 5.3.4, PHP 7)

pcntl_strerrorRetrieve the system error message associated with the given errno

Açıklama

string pcntl_strerror ( int $errno )

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

errno

Dönen Değerler

Returns error description on success başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top