Generator::__wakeup

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7)

Generator::__wakeupSerialize callback

Açıklama

public void Generator::__wakeup ( void )

Throws an exception as generators can't be serialized.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top