Gereksinimler

Windows üzerinde kurulum gereksinimleri

Sürüm bilgisi aşağıdakinden farklı değildir. http://www.imagemagick.org/ adresinden kurulabilir sürüm indirilebilir, dolayısıyla bu eklentinin Windows üzerine kurulması için derlenmesine gerek yoktur.

Diğer platformlara kurulum gereksinimleri

PHP >= 5.1.3 ve ImageMagick >= 6.2.4 gerekir. Desteklenen biçemlerin miktarı tamamen ImageMagick kurulumunuzca desteklenen biçem sayısına bağlıdır. Örneğin PDF işlemlerini yapabilmek için Imagemagick, ghostscript gerektirir.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
liuwld at qq dot com
2 days ago
Windows 10 + Apache 2.4.37 + PHP 7.2.14 x64 vc15 ts
download:
https://windows.php.net/downloads/pecl/snaps/imagick/3.4.3/php_imagick-3.4.3-7.2-ts-vc15-x64.zip
https://windows.php.net/downloads/pecl/deps/ImageMagick-7.0.7-11-vc15-x64.zip
extract php_imagick.dll to ext/
extract ImageMagick-7.0.7 to one path
ADD ImageMagick-7.0.7/bin to SYSTEM PATH
ADD "extension=imagick" in php.ini
ADD LoadFile "/yourImageMagickPath/bin/CORE_RL_Magick++_.dll" in httpd.conf

Then it works.
up
-2
Alex Ivaylov
1 year ago
Unfortunately the Windows binaries downloaded from the Imagemagick website did not work with PHP 7. It seems that they used Visual C++ 2013 to compile imagemagick while PHP used Visual C++ 2015. There is another build of imagemagick which worked with PHP 7 here: http://windows.php.net/downloads/PECL/deps/
To Top