Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

NIL (integer)
OP_DEBUG (integer)
OP_READONLY (integer)
Open mailbox read-only
OP_ANONYMOUS (integer)
Haberler için bir .newsrc kullanmayın veya güncellemeyin (sadece NNTP için).
OP_SHORTCACHE (integer)
OP_SILENT (integer)
OP_PROTOTYPE (integer)
OP_HALFOPEN (integer)
IMAP ve NNTP isimleri için bir posta kutusu değil bir bağlantı açılır.
OP_EXPUNGE (integer)
OP_SECURE (integer)
CL_EXPUNGE (integer)
imap_close() çağrıldığında kapatmadan önce posta kutusu sessizce silinir.
FT_UID (integer)
Değiştirge bir kullanıcı kimliğidir.
FT_PEEK (integer)
Zaten varsa \Seen seçeneği tekrar atanmaz.
FT_NOT (integer)
FT_INTERNAL (integer)
Dönen dizge dahili biçemde olur, CRLF ile meşrulaştırılmaz.
FT_PREFETCHTEXT (integer)
ST_UID (integer)
Sıralama değiştirgesi sıra numaraları yerine kullanıcı kimliklerini içerir.
ST_SILENT (integer)
ST_SET (integer)
CP_UID (integer)
Sıra numaraları kullanıcı kimliklerini içerir.
CP_MOVE (integer)
imap_mail_copy() ile kopyalandıktan sonra geçerli posta kutusundaki iletiler silinir.
SE_UID (integer)
Sıra numaraları yerine kullanıcı kimlikleri döndürülür.
SE_FREE (integer)
SE_NOPREFETCH (integer)
Aranan iletiler önce alınıp sonra aranmaz.
SO_FREE (integer)
SO_NOSERVER (integer)
SA_MESSAGES (integer)
SA_RECENT (integer)
SA_UNSEEN (integer)
SA_UIDNEXT (integer)
SA_UIDVALIDITY (integer)
SA_ALL (integer)
LATT_NOINFERIORS (integer)
Bu posta kutusunun "çocukları" yoktur (altında başka posta kutusu yoktur).
LATT_NOSELECT (integer)
Bu bir posta kutusu değil sadece bir taşıyıcıdır - bu yüzden onu açamazsınız.
LATT_MARKED (integer)
Posta kutusu imlenmiş. Sadece UW-IMAPD tarafından kullanılır.
LATT_UNMARKED (integer)
Posta kutusu imlenmemiş. Sadece UW-IMAPD tarafından kullanılır.
SORTDATE (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: İleti tarihi.
SORTARRIVAL (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: Geliş tarihi.
SORTFROM (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk Kimden adresindeki posta kutusu.
SORTSUBJECT (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: İleti konusu
SORTTO (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk Kime adresindeki posta kutusu.
SORTCC (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: İlk karbon kopya adresindeki posta kutusu.
SORTSIZE (integer)
imap_sort() için sıralama kuralı: Sekizlik olarak ileti uzunluğu.
TYPETEXT (integer)
TYPEMULTIPART (integer)
TYPEMESSAGE (integer)
TYPEAPPLICATION (integer)
TYPEAUDIO (integer)
TYPEIMAGE (integer)
TYPEVIDEO (integer)
TYPEOTHER (integer)
ENC7BIT (integer)
ENC8BIT (integer)
ENCBINARY (integer)
ENCBASE64 (integer)
ENCQUOTEDPRINTABLE (integer)
ENCOTHER (integer)
IMAP_OPENTIMEOUT (integer)
IMAP_READTIMEOUT (integer)
IMAP_WRITETIMEOUT (integer)
IMAP_CLOSETIMEOUT (integer)
LATT_REFERRAL (integer)
LATT_HASCHILDREN (integer)
LATT_HASNOCHILDREN (integer)
TYPEMODEL (integer)
IMAP_GC_ELT (integer)
Çöp toplayıcı; ileti önbellek elemanlarını temizler.
IMAP_GC_ENV (integer)
Çöp toplayıcı; zarfları ve ileti gövdelerini temizler.
IMAP_GC_TEXTS (integer)
Çöp toplayıcı; metinleri temizler.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top