Debian GNU/Linux Kurulum Bilgileri

Bu bölüm Unix sistemlerde PHP'nin » Debian GNU/Linux kurulumu hakkında bilgiler ve ipuçları içerir.

Uyarı

Üçüncü partilerdeki resmi olmayan derlemeler burada desteklenmemektedir. » İndirme alanımızdaki en son paketi alıp aynı hatanın devam ettiğini görmedikçe Debian ekibine herhangi bir yazılım hatası raporlanmamalıdır.

PHP'nin Unix üzerinde derlenmesi ile ilgili talimatlar Debian için de geçerli olsa da bu kılavuz sayfasında ayrıca, hem apt-get hem de aptitude komutlarının kullanımı gibi diğer seçeneklere özgü bilgilere de yer verilmiştir. Bu kılavuz sayfasında bu iki komut kimi zaman diğerinin yerine kullanılmıştır.

APT kullanımı

Öncelikle dikkat edeceğiniz şey, Apache2 ile tümleştirmek için libapache2-mod-php5 ve PEAR ile tümleştirmek için php-pear gibi PHP ile ilgili diğer paketlerinde gerekli olabileceğidir.

İkinci olarak, bir paketi kurmadan önce paket listesini güncellemeniz yerinde bir hareket olacaktır. Bu işlem genellikle apt-get update komutu çalıştırılarık yapılır.

Örnek 1 - Apache2 ile kurulum örneği

# apt-get install php5-common libapache2-mod-php5 php5-cli

APT, Apache2 için hazırlanmış PHP 5 modülünü ve bu modülü etkinleştirmek için bağımlı olduğu diğer paketleri özdevinimli olarak kuracaktır. Yapılan değişikliğin geçerli olması için Apache2 yeniden başlatılmalıdır. Örnek:

Artık herşey yerli yerine oturduğuna göre aşağıdaki örneği izleyerek Apache ve PHP'yi kurabilirsiniz:

Örnek 2 - PHP kurulduktan sonra Apache2'nin dirdirilip yeniden başlatılması

# /etc/init.d/apache2 stop
# /etc/init.d/apache2 start

Yapılandırma üzerinde daha iyi denetim

Bir önceki bölümde PHP sadece çekirdek modüllerle kurulmuştu. Çok geçmeden MySQL, cURL, GD ve benzeri modülleri etkinleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunları da apt-get komutuyla kurabilirsiniz.

Örnek 3 - Ek PHP 5 paketleri listesinin alınma yöntemleri

# apt-cache search php5
# aptitude search php5
# aptitude search php5 |grep -i mysql

Bu örnek komutların çıktısından da görebileceğiniz gibi, php5-cgi, php5-cli ve php5-dev gibi özel paketlerde dahil olmak üzere kurabileceğiniz çok sayıda PHP modülü vardır. Listeyi dikkatlice inceleyip ihtiyacınız olanları seçtikten sonra apt-get veya aptitude ile bunları kurabilirsiniz. Debian bunlar içinde bağımlılık denetimleri yapacağından, örneğin MySQL ve cURL kurmak istediğinizde bunların bağımlı olduğu paketleri de kurmayı teklif edecektir:

Örnek 4 - MySQL ve cURL PHP modüllerinin kurulumu

# apt-get install php5-mysql php5-curl

APT özdevinimli olarak farklı php.ini (/etc/php5/apache2/php.ini, /etc/php5/conf.d/pdo.ini ve benzeri) dosyalarına uygun satırları ve eklentinin türüne bağlı olarak extension=foo.so benzeri girdileri ekleyecektir. Bu değişikliklerin de etkili olabilmesi için Apache2'nin yeniden başlatılması gerekir.

Bilinen sorunlar

  • Bir betiğin sonucu yerine betiğin PHP kaynak kodlarını görüyorsanız, Debian muhtemelen /etc/apache2/apache2.conf dosyasına (veya benzeri bir dosyaya) PHP ile ilgili satırları eklememiştir. Bu konu ile ilgili ayrıntılar için Debian kılavuzuna bakınız.
  • Eğer bir eklenti tanımlı gibi gözüktüğü halde işlevlerini kullanamıyorsanız ilgili ini dosyasının yüklendiğinden ve Apache2'nin yeniden başlatıldığından emin olmalısınız.
  • Debian üzerinde paket kurmak için kullanılabilecek iki temel komut vardır: apt-get ve aptitude. Bu iki komut arasındaki farklar için dağıtımınızla gelen belgelere bakınız.
add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
34
thumbs at apache dot org
4 years ago
To refresh this document, perhaps it would be worth mentioning more modern methods to serve php content under apache httpd.

Specifically, the preferred method is now fastcgi, using either of those recipes:

(mod_fastcgi, httpd 2.2)
http://wiki.apache.org/httpd/php-fastcgi

(mod_fcgid, httpd 2.2)
http://wiki.apache.org/httpd/php-fcgid

(mod_proxy_fcgi, httpd 2.4)
http://wiki.apache.org/httpd/PHP-FPM

While the legacy mod_php approach is still applicable for some older installations, the fastcgi method is much faster, and require much less RAM to operate, based on similar traffic patterns.

Thank you!
up
-11
marin at sagovac dot com
3 years ago
To install LAMP stack on Ubuntu (+Server) from 10.04 you need first install taskel and then lamp-server for example:

Install taskel, follow terminal guides:
sudo apt-get install tasksel

Install LAMP stack package from Ubuntu repository:
sudo tasksel install lamp-server
up
-9
juraj at jurajsplayground dot com
8 years ago
On Ubuntu (since 7.04), rather do:
sudo tasksel install lamp-server

Details:
https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP
up
-13
John Fisher
10 years ago
With Apache2 and Php4 under Debian Sarge there is an extra configuration file :  /etc/apache2/sites-available/default
This file is not clearly documented, at least not for noobs, in Apache docs.

It overrides the conf file in the way you expect the /etc/apache2/conf.d/apache2-doc  to do according to the README.

Add ExecCGI to it to get rid of "Options ExecCGI is off in this directory"  errors.
up
-24
tranzbit at yahoo dot com
8 years ago
On Ubuntu:

sudo apt-get install apache2 php5 mysql-client-5.0 mysql-server-5.0 phpmyadmin libapache2-mod-php5 libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

then restart the computer/start mysql manually
From:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=186492
To Top