PHP 5.6.38 Released

Giriş

Bu işlevler, sınıflar ve bunlardan örneklenmiş nesneler hakkında bilgi edinmenizi sağlar. Bir nesneye karşılık gelen sınıf isminden başka yöntem ve özellik isimlerini de bu işlevlerle öğrenebilirsiniz. Bu işlevleri kullanarak, bir nesnenin sadece sınıf üyeliğini bulmakla kalmaz ayrıca ebeveyn sınıflarınkileri de bulabilirsiniz.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top