PHP 5.6.38 Released

Giriş

Exif eklentisi ile resimlerin temel verileri üzerinde çalışabilirsiniz. Örneğin, JPEG ve TIFF resimlerin başlıklarında sayısal kameralar tarafından saklanmış ham verileri okumak için exif işlevlerini kullanabilirsiniz.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top