Longhorn PHP 2019 Schedule

Giriş

Bu işlevlerde kullanılan şablonların sözdizimi Perl düzenli ifade şablonlarınınkine çok benzer. Örneğin, ifadenin bir ayraçla (bir bölü çizgisi) sarmalanması gerekir. Tersbölü çizgisi ve 0. karakter haricinde her karakter ayraç olarak kullanılabilir. Eğer ayraç karakteri, ifadenin içinde kullanılmışsa bir tersbölü çizgisi ile öncelenmesi gerekir. PHP 4.0.4'ten beri, Perl tarzı (), {}, [] ve <> ayraç çiftleri kullanılabilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Şablon Sözdizimi bölümüne bakınız.

Sonlandırıcı ayracın ardına eşleşmeyi etkileyen çeşitli değiştiriciler eklenebilir. Daha ayrıntılı bilgi için Şablon Değiştiricileri bölümüne bakınız.

PHP ayrıca, POSIX gelişkin sözdizimini kullanan gelişkin POSIX düzenli ifade işlevlerini de destekler.

Bilginize:

Bu eklenti her evre için ayrı bir derlenmiş düzenli ifade önbelleği (en fazla 4096 bayt) tutar.

Uyarı

PCRE ile ilgili bir takım kısıtlamalar hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Daha ayrıntılı bilgi için » http://www.pcre.org/pcre.txt adresine bakınız.

PCRE kütüphanesi, düzenli ifade şablonlarını bir kaç küçük fark dışında, Perl 5 ile aynı sözdizimini ve aynı anlamsallığı kullanarak gerçekler. Şu anki gerçeklenim Perl 5.005 sürümüne karşılık gelir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top