PHP 7.2.7 Released

Giriş

TCP sarmalayıcıları, uzak istemcinin belirtilen IP adresinden bağlanıp bağlanamayacağını sınamaya yarayan klasik bir Unix mekanizmasıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top