Deyim Ayrımı

C ya da Perl'de olduğu gibi, PHP de deyimlerin birbirlerinden her bir deyimin sonuna konulacak noktalı virgülle ayrılmasını gerektirir. Bir PHP kod bloğunun sonunda yer alan kapanış etiketi kendinden önceki deyim için noktalı virgül işlevi görür; yani, bir PHP bloğunun son satırının sonuna noktalı virgül koymak zorunda değilsiniz. Kapanış etiketi aynı zamanda satırsonu karakterini de kendisi ekleyecektir.

<?php
    
echo 'Bu bir denemedir';
?>

<?php echo 'Bu bir denemedir' ?>

<?php echo 'Son kapanış etiketini koymadık';

Bilginize:

Dosya sonunda PHP kapanış etiketini kullanmak isteğe bağlıdır, hatta dosya sonlarında istemdışı boş satırlar oluşması gibi durumlarda include, require gibi işlevlerin kullanımında yararlı bile olabilir, dahası sonradan yanıta başlık eklemeye devam edebilirsiniz. Bu özellik ayrıca, çıktı tamponlama kullanıyorsanız ve betiğe include ile eklediğiniz dosyalar tarafından üretilen kısımların sonunda gereksiz boş satırların oluşmasını istemediğinizde de işe yarar.

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
188
Krishna Srikanth
12 years ago
Do not mis interpret

<?php echo 'Ending tag excluded';

with

<?php echo 'Ending tag excluded';
<
p>But html is still visible</p>

The second one would give error. Exclude ?> if you no more html to write after the code.
up
-5
David A. Gray, MBA
1 year ago
For the benefit of other beginners, it's worth noting that the brace that closes a block need not be followed by a semicolon, and, in some cases (e. g.. the closing brace of a function), it might even be a syntax error.
up
-57
Kalimuthu
4 years ago
One thing to remember is, if you decide to omit the closing PHP tag, then the last line of the file should be ended with semi colon. If you add the closing tag then last line doesn't need to end with semi colon.

<?php
echo "First line";
echo
"Last line"

The above code throws error as it neither has closing tag nor semicolon ending. So it should be replaced with either of the below two

<?php
echo "First line";
echo
"Last line";

or

<?
php
echo "First line";
echo
"Last line" ?>
up
-84
pbarney
7 years ago
If you want to keep the newline after a closing tag in the output, just add a space after the closing tag, and the newline will not be ignored.
up
-54
zored
1 year ago
Semicolon examples:

<?php
echo 'Ok' ?>

<?php
echo 'Ok'
?>

<?php
echo 'Ok'

?>

<?php
echo 'Parse error'
To Top