SunshinePHP 2019

Üreteçlerin Iterator nesneleriyle karşılaştırılması

Üreteçlerin başlıca getirisi basitlikleridir. Iterator sınıfının gerçeklenmesine kıyasla çok daha az kod yazılır ve kod genelde çok daha okunabilirdir. Örneğin aşağıdaki işlev ve sınıf eşdeğerdir:

<?php
function getLinesFromFile($fileName) {
    if (!
$fileHandle fopen($fileName'r')) {
        return;
    }
 
    while (
false !== $line fgets($fileHandle)) {
        
yield $line;
    }
 
    
fclose($fileHandle);
}

// versus...

class LineIterator implements Iterator {
    protected 
$fileHandle;
 
    protected 
$line;
    protected 
$i;
 
    public function 
__construct($fileName) {
        if (!
$this->fileHandle fopen($fileName'r')) {
            throw new 
RuntimeException('Couldn\'t open file "' $fileName '"');
        }
    }
 
    public function 
rewind() {
        
fseek($this->fileHandle0);
        
$this->line fgets($this->fileHandle);
        
$this->0;
    }
 
    public function 
valid() {
        return 
false !== $this->line;
    }
 
    public function 
current() {
        return 
$this->line;
    }
 
    public function 
key() {
        return 
$this->i;
    }
 
    public function 
next() {
        if (
false !== $this->line) {
            
$this->line fgets($this->fileHandle);
            
$this->i++;
        }
    }
 
    public function 
__destruct() {
        
fclose($this->fileHandle);
    }
}
?>

Bu esnekliğin bir bedeli vardır, üreteçler sadece ileri sayan yineleyiciler olduklarından yineleme bir kere başladı mı bir daha başa sarılamazlar. Bunun bir diğer anlamı, aynı üretecin tekrar tekrar kullanılamamasıdır; üreteç işlevi tekrar çağrılarak üretecin yeniden oluşturulması gerekir.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
57
mNOSPAMsenghaa at nospam dot gmail dot com
5 years ago
This hardly seems a fair comparison between the two examples, size-for-size. As noted, generators are forward-only, meaning that it should be compared to an iterator with a dummy rewind function defined. Also, to be fair, since the iterator throws an exception, shouldn't the generator example also throw the same exception? The code comparison would become more like this:

<?php
function getLinesFromFile($fileName) {
    if (!
$fileHandle = fopen($fileName, 'r')) {
        throw new
RuntimeException('Couldn\'t open file "' . $fileName . '"');
    }

    while (
false !== $line = fgets($fileHandle)) {
        yield
$line;
    }

   
fclose($fileHandle);
}

// versus...

class LineIterator implements Iterator {
    protected
$fileHandle;

    protected
$line;
    protected
$i;

    public function
__construct($fileName) {
        if (!
$this->fileHandle = fopen($fileName, 'r')) {
            throw new
RuntimeException('Couldn\'t open file "' . $fileName . '"');
        }
    }

    public function
rewind() { }

    public function
valid() {
        return
false !== $this->line;
    }

    public function
current() {
        return
$this->line;
    }

    public function
key() {
        return
$this->i;
    }

    public function
next() {
        if (
false !== $this->line) {
           
$this->line = fgets($this->fileHandle);
           
$this->i++;
        }
    }

    public function
__destruct() {
       
fclose($this->fileHandle);
    }
}
?>

The generator is still obviously much shorter, but this seems a more reasonable comparison.
up
10
sergeyzsg at yandex dot ru
4 years ago
I think that this is bad generator example.
If user will not consume all lines then file will not be closed.

<?php
function getLinesFromFile($fileHandle) {
    while (
false !== $line = fgets($fileHandle)) {
        yield
$line;
    }
}

if (
$fileHandle = fopen($fileName, 'r')) {
   
/*
    something with getLinesFromFile
    */
   
fclose($fileHandle);
}
?>
up
-1
sou at oand dot re
5 years ago
I think to be more similar the samples in the function, throw a new exception is better. But looking into "Generator syntax" session, you can see there this: "An empty return statement is valid syntax within a generator and it will terminate the generator.". By this point of view, we can imagine that this is just to exemplify an usage of the empty return.
To Top