ScotlandPHP 2019

Locale::getDefault

locale_get_default

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::getDefault -- locale_get_defaultÖntanımlı yerel değerini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

static Locale::getDefault ( void ) : string

Yordamsal kullanım

locale_get_default ( void ) : string

Küresel 'default_locale' değişkenindeki öntanımlı yerel değerini döndürür. Bu değer PHP yapılandırması sırasında php.ini dosyasında intl.default_locale yönergesine atanır. Öntanımlı yerel, php.ini dosyasında belirtilmemişse ICU'nun uloc_getDefault() işlevi kullanılır.

Değiştirgeler

Dönen Değerler

Geçerli çalışma anı yereli.

Örnekler

Örnek 1 - locale_get_default() örneği

<?php
ini_set
('intl.default_locale''tr-TR');
echo 
locale_get_default();
echo 
'; ';
locale_set_default('en');
echo 
locale_get_default();
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
ini_set
('intl.default_locale''tr-TR');
echo 
Locale::getDefault();
echo 
'; ';
Locale::setDefault('en');
echo 
Locale::getDefault();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

tr-TR; en

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top