SunshinePHP 2019

mysqli_driver::embedded_server_start

mysqli_embedded_server_start

(PHP 5, PHP 7)

mysqli_driver::embedded_server_start -- mysqli_embedded_server_startInitialize and start embedded server

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

bool mysqli_driver::embedded_server_start ( int $start , array $arguments , array $groups )

Yordamsal kullanım

bool mysqli_embedded_server_start ( int $start , array $arguments , array $groups )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top