Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

Örnekler

Örnek 1 - Çıktı Denetimi örneği

<?php

ob_start
();
echo 
"Hello\n";

setcookie("cookiename""cookiedata");

ob_end_flush();

?>

Yukarıdaki örnekte, ob_end_flush() işlevi çağrılana kadar echo çıktısı çıktı tamponunda saklanır. Bu süre zarfında, setcookie() çağrısı çerezi bir hataya yol açmadan başarıyla saklar. (Normalde, tarayıcıya veri gönderildikten sonra başlıkları gönderemezsiniz.)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top